หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันกับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐและท้องถิ่น 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)