การพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬาโดยการก่อสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมในจังหวัดพัทลุงและการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดพัทลุง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)