ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงาน จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)