หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กฎหมายจัดตั้งองค์กร เพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมล่าช้า

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)