หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การยกเลิกตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตำแหน่งอื่น ๆ กรณียกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)