ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินที่เกิดจากหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)