หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มศักยภาพและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)