หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเร่งรัดนำแร่โปแตซในประเทศมาสกัดเป็นโปแทสเซียมและนำไปเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)