หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคของพี่น้องประชาชนสัตหีบจากการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการให้บริการไฟฟ้า การก่อสร้างถนนการให้บริการประปา การแก้ไขปัญหาขยะ รวมถึงแนวทางการกระจายรายได้ให้กับประชาชนสัตหีบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)