หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ปัญหาการบริหารการจัดการที่ขาดเอกภาพและความต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณที่ขาดการบูรณาการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)