หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปทั่วประเทศ โดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)