หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอทราบความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)