หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.9.4 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ by Relation "รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) โดยคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.4 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ by Relation "รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) โดยคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

Sort by: Order: Results: