หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)