สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)