งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)