หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)