หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 หุ้มแพง พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะสิริ) พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระเดชพระคุณในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบปัญญาสมวาร ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2468

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)