หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สมเด็จผู้ไม่หอบทุกข์ ธมฺมสาโร ภิกขุ วัดบวรนิเวศวิหาร พิมพ์อุทิศถวายพระกุศล สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในวันสิ้นพระชนม์ครบรอบ 1 ปี วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)