อนุสรณ์วิหารสุทธิธรรมรังสี ธรรมบรรณาการ เนื่องในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)