หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บทความทางพระพุทธศาสนา (รวม 2 เรื่อง) ของ สุชีโว ภิกขุ วัดกันมาตุยาราม บุตรธิดาพิมพ์แจกในการฌาปนกิจศพ ขุนวิถีปราณีราษฎร์ (แนบ สังเนตร) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วัที่ 8 เมษายน 2493

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)