หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พระโอวาท ของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร ภิกษุสามเณรวัดราชบพิธ อุทิศถวาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)