หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พุทธวัจนะ รวบรวมโดย นายสิริพงศ์ บุญ-หลง พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ ในงานปลงศพ คุณหญิงประมวญวิชาพูล (ละม้าย บุญ-หลง) วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม พระนคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)