หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตารางที่ 1-12

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)