หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กฐินมหาดไทย ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2535 ณ วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)