หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การนำสมรรถนะด้านประชาคมอาเซียนมาพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อรองรับงานประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน : กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่าย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)