การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาแนวทางการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษทางวินัย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)