หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจิริตประพฤติมิชอบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)