แนวทางของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)