หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนล้นคุก การเตรียมการสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)