รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎร ในกระบวนการงบประมาณของรัฐ Enabling the Capacity of the House of Representatives in Coping with the Budgetary Process

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)