หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสำหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เรื่อง ห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย : สู่วาระแห่งทศวรรษถัดไป (Parliamentary library & research services: Towards an agenda for the next decade)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)