หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอทราบความคืบหน้าโครงการขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3648 (ทางเลี่ยงเมืองแกลง) และโครงการปรับปรุงขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตั้งแต่บริเวณแยกบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนถึงแยกนายายอาม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)