หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง บนเวทีระหว่างประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)