หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและผลกระทบต่อประชาชน และวิธีการยกเลิกการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการแห่งใหม่ กระทรวงมหาดไทย ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)