แนวทางพัฒนาขั้นตอนการทำงานของนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาไทย : กรณีศึกษาการให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและคณะ ในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)