การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับบุคลากรประจำกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)