แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)