หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ ดีแทค

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)