วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 16 (พ.ย. 2564) [การขับเคลื่อน Big Data ในองค์กรภาครัฐ]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)