หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาการสอนแบบคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)