หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บทบาทของนักวิเทศสัมพันธ์ในการเป็นเลซอง (Liaison Office) กรณีศึกษารัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)