หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)