หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของนักวิเทศสัมพันธ์กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักองค์การระหว่างประเทศเพื่อรองรับระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)