หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร ศึกษาเฉพาะกรณี การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)