หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)