หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การศึกษาภาวะผู้นำหญิงในศตรวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาผู้นำหญิงใน 3 ประเทศ เยอรมนี นิวซีแลนด์ และไต้หวัน ที่สามารถแก้ไขวิกฤตการระบาดของโวรัสโคโรนา โควิด-19 ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)