หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุรเถร ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรมหาเถรสมาคมคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกุฎราชวิทยาลัย : ศาสนาต่างๆ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)