หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมัยที่ 1 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมัยที่ 2

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)