หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมัยที่ 1 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมัยที่ 2

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)